Yasal Uyarı

Hijyeniktemizlik web sitesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, anonim olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda; ziyaretçilerin kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, ziyaretçilerin başvurularının güncel durumu ve sair güncellemeler ile ilgili ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, ziyaretçi memnuniyetini artırmak ve ziyaretçilerimizi tanıyabilmek ve hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek için işlenmektedir.

Hijyeniktemizlik web sitesi ile paylaşılan kişisel veriler, gözetimimiz altındadır. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenilmiştir. Ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ziyaretçi onayı olmaksızın, üçüncü kişilere veri aktarılmamaktadır.
Yasadan doğan yükümlülükler ve kamu kurumlarının yetki ve görevlerine istinaden talepleri nedeniyle kişisel veriler ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.